Vaxholms lokalavdelning

Hem
Vårt program
Vilka är vi?
Valresultat
Stadgar

Kontakt

Länkar

Internt

 Våra grundläggande värderingar

  För POSK är det en självklarhet att alla, oavsett sexuell läggning, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan och i POSK.
 
 

Kvinnor och män i Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan har för få kvinnor som biskopar och kyrkoherdar och POSK kommer att verka för att fler kyrkliga styrelser leds av kvinnor.
 
 

Den världsvida kyrkan

  Den lokala församlingen är en del av den världsvida kyrkan. Det betyder ett ansvar för människor i nöd, både hemma och ute i världen och att ta aktiv del i dialog och samarbete med andra kristna församlingar och kyrkor