Vårt program

Människor som bryr sig om Svenska kyrkan och dess verksamhet ska vara de som styr i församlingen.
Svenska Kyrkans beroende av de politiska partierna är ett arv från den tid då kyrkan var en del av det offentliga.

Vad betyder kyrkan för oss?

Kyrkan är en plattform för gemenskap och möten men också en plats för eftertanke och stillhet. En plats som inbjuder till tankeväckande dialog, som binder samman historia med nutid och som bidrar med insikter om människovärde och respekt för individen. 

Kyrkan ger oss bestående minnen vid viktiga tillfällen i livet som dop, bröllop och begravningar men finns också där som en samlande och positiv kraft i vår vardag och när vi behöver stöd och tröst.

Kyrkan skall vara öppen för alla och genom sin verksamhet föra fram evangeliets budskap.

Vår valbroschyr till kyrkovalet 2021

Här kan du läsa den >>