Välkommen till Vaxholms lokalavdelning av POSK

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, POSK, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.
POSK är uppbyggt av lokalorganisationer och stiftsorganisationer, och arbetet inom POSK följer svensk demokratisk tradition.

Vi söker nya medlemmar som vill vara med oss och så småningom engagera sig som folkvalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Läs mera om vad som gäller för våra medlemmar under fliken Kontakt!

Aktuellt för våra medlemmar

Alla våra medlemmar, även de som inte står med på vår nomineringslista vid kyrkoval, är välkomna att delta i våra förmöten till kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Det är ett sätt att få veta vad som händer i vår församling och ger alla en chans att påverka vid våra diskussioner.
Coronainformation Så länge influensaproblemet kvarstår, är det inte lämpligt att fler än nödvändigt samlas till förmöte, så vi avstår från ovanstående inbjudan ett slag framöver.

Här finner du en kalender över de möten vi har under 2020 >>

Vår förenings årsmöte ägde rum tisdagen den 3 mars 2020 kl. 18.00 i Gamla Brandstationen.
Protokoll och verksamhetsberättelser finns på våra interna sidor.

Här finns en länk till Riks-POSK:s hemsida >>