Välkommen till Vaxholms lokalavdelning av POSK

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, POSK, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.
POSK är uppbyggt av lokalorganisationer och stiftsorganisationer, och arbetet inom POSK följer svensk demokratisk tradition.

Vi söker nya medlemmar som vill vara med oss och så småningom engagera sig som folkvalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Läs mera om vad som gäller för våra medlemmar under fliken Kontakt!

Aktuellt för våra medlemmar

Coronainformation:
Alla våra medlemmar, även de som inte står med på vår nomineringslista vid kyrkoval, brukar vara välkomna att delta i våra förmöten till kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Det är ett sätt att få veta vad som händer i vår församling och ger alla en chans att påverka vid våra diskussioner. Men så länge pandemin pågår, är det inte lämpligt att fler än nödvändigt samlas till förmöte, så vi avstår från ovanstående inbjudan ett slag framöver.

Vår förenings interna möten håller vi så mycket som möjligt i form av videokonferenser. Vi använder programmet Zoom, och hittills är det styrelsen som har fått chansen att träna på det. När vi inbjuder till medlemsmöte, kommer alla som känner sig osäkra på tekniken att få personlig hjälp av dem som kan. Det är inte svårt, och det är bra att hänga med i utvecklingen – fler och fler möten kommer i framtiden att ske digitalt.

Vår förenings årsmöte äger rum tisdagen den 9 februari 2021 kl. 19.00 i form av videokonferens via Zoom.
(Vi hade tänkt vara i Gamla Brandstationen som vanligt, men med dagens pandemirestriktioner går ju inte det.)
Du som känner dig osäker när det gäller att delta i mötet digitalt, ring till Beje på 070-764 72 41. Hon kan hjälpa dig igång och köra ett privat övningsmöte med dig, så att du känner dig trygg när det är dags.
Protokoll och verksamhetsberättelser finns på våra interna sidor.

Här finns en länk till Riks-POSK:s hemsida >>