Välkommen till Vaxholms lokalavdelning av POSK

I år är det KYRKOVAL.
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år har rätt att vara med och rösta. Lokalt handlar valet om vilka som ska få förtroendet att vara ledamöter i kyrkofullmäktige i Vaxholms församling, och alltså ansvara för församlingen och dess ekonomi under den kommande mandatperioden. Valet äger rum söndagen den 19 september 2021 och information om vallokaler, tider m.m. kommer så småningom.

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, POSK, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.
POSK är uppbyggt av lokalorganisationer och stiftsorganisationer, och arbetet inom POSK följer svensk demokratisk tradition.

Vi söker nya medlemmar som vill vara med oss och så småningom engagera sig som folkvalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Läs mera om vad som gäller för våra medlemmar under fliken Kontakt!

Aktuellt för våra medlemmar

Våra förmöten till kyrkoråd/kyrkofullmäktige
Alla våra medlemmar, även de som inte står med på vår nomineringslista vid kyrkoval, är välkomna att delta i våra förmöten till kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Det är ett sätt att få veta vad som händer i vår församling och ger alla en chans att påverka vid våra diskussioner. Från och med våren 2021 har vi digitala förmöten via Zoom, beroende på den pågående pandemin. Särskild inbjudan skickas till medlemmarna varje gång.

Vår förenings interna möten håller vi så mycket som möjligt i form av videokonferenser.
Vi använder programmet Zoom. När vi inbjuder till medlemsmöte, kommer alla som känner sig osäkra på tekniken att få personlig hjälp av dem som kan. Det är inte svårt, och det är bra att hänga med i utvecklingen – fler och fler möten kommer i framtiden att ske digitalt.

Vår förenings årsmöte ägde rum tisdagen den 9 februari 2021 kl. 19.00 i form av videokonferens via Zoom. Protokoll och verksamhetsberättelser finns på våra interna sidor.

Här finns en länk till Riks-POSK:s hemsida >>