Välkommen till Vaxholms lokalavdelning av POSK

KYRKOVALET 2021 – preliminärt resultat till kyrkofullmäktige i Vaxholms församling:

  • POSK – 16 mandat
  • ToF – 7 mandat
  • SD – 2 mandat

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, POSK, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.
POSK är uppbyggt av lokalorganisationer och stiftsorganisationer, och arbetet inom POSK följer svensk demokratisk tradition.

Vi söker nya medlemmar som vill vara med oss och så småningom engagera sig som folkvalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Läs mera om vad som gäller för våra medlemmar under fliken Kontakt!

Aktuellt för våra medlemmar

Våra förmöten till kyrkoråd/kyrkofullmäktige
Alla våra medlemmar, även de som inte står med på vår nomineringslista vid kyrkoval, är välkomna att delta i våra förmöten till kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Det är ett sätt att få veta vad som händer i vår församling och ger alla en chans att påverka vid våra diskussioner. 
Vi träffas i Församlingsgården kl. 18.00 följande datum:

– Möte före kyrkoråd: 19 oktober, 23 november
– Möte före kyrkofullmäktige: 9 november. 
Obs! Kyrkofullmäktiges möten är offentliga, så man får gärna vara kvar och lyssna efter förmötet med POSK.

Vår förenings årsmöte ägde rum tisdagen den 9 februari 2021 kl. 19.00 i form av videokonferens via Zoom. Protokoll och verksamhetsberättelser finns på våra interna sidor.

Här finns en länk till Riks-POSK:s hemsida >>